RODO

Markę G&G Nieruchomości tworzą dwa podmioty:

Grim Nieruchomości Sławomir Grim
plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia
NIP: 642-303-71-37
biuro@ggn.com.pl

oraz

Getpol Grzegorz Żynda
Wawelska 33 lok. 6, 80-034 Gdańsk
NIP: 957-057-52-39
biuro@getpol.com.pl

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb niezbędnych tylko i wyłącznie do realizacji procesu przedstawienia oferty oraz pośrednictwa w zakupie, sprzedaży, wynajmie oraz najmie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. r. o ochronie danych osobowych - RODO.
1. Podane dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.
2. Firma Grim Nieruchomości zobowiązuje się do trwałego usunięcia danych do końca roku kalendarzowego, w którym umowa kończy się lub wygasa.
3. Odbiorcą danych osobowych mogą być również:
- Biura rachunkowe obsługujące wyżej wymienione podmioty
- Kancelarie notarialne
- Druga strona transakcji
- Wyżej wymienione podmioty tworzące markę G&G Nieruchomości
- W przypadku przedstawiania ofert z rynku pierwotnego - deweloperzy oraz brokerzy
Prawo osoby, której dotyczą dane osobowe
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3. Prawo zadania od Administratora usunięcia danych.
4. Prawo zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
6. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.